Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Územní plán Odvoz komunálního odpadu Poplatek za psa VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Hospoda Bohumileč Životní situace Dálnice D 35 Svazek obcí Loučná

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné 2018

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Vyúčtování stočného , smlouvy

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


 RSS

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

Chráněné území

 

Přírodní rezervace
Mapa přírodní rezervace
V lese u křižovatky silnic na Chvojenec a Býšť severovýchodně od obce Rokytno
Katastrální území:
Rokytno
Nadmořská výška:
240-250 m
Výměra:
7,19 ha
Rok založení:
1982


Předmětem ochrany jsou mohutné pískové přesypy zalesněné borovicí lesní, bez ploch volného písku. Nejvyšší duna, ležící již mimo chráněné území, byla v minulosti částečně odtěžena.
Celé území je pokryto lesním porostem, takže pískomilná společenstva nejsou vyvinuta.

Letecký snímek přírodní rezervace

Geologie
Jedna z nejzachovalejších skupin pískových přesypů ve východním Polabí pocházející z mladšího pleistocénu až holocénu. Tvoří asi 0,5 km dlouhý a 200 m široký pás jižně od kóty 254,5 m n. m. Ústřední hřbet přesypů je 250 m dlouhý a 15 m vysoký, příčná sedla jej dělí do dunových vyvýšenin. Při severovýchodním okraji leží částečně rekultivovaný odkryv pískovny. Jinak jsou písky překryté půdami typu arenosolu (kambizem arenická až podzol arenický).


Květena
Ze zajímavějších druhů vázaných na váté písky zde nalezneme kolenec Morisonův (Spergula morisonii), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), smldník olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum) a vřes obecný (Calluna vulgaris).


Zvířena
Mravkolev běžný (Myrmeleon formicarius) - dospělý jedinec.Psammofilní entomofauna byla zřejmě v minulosti pestřejší a ustoupila po zalesnění přesypů. Přesto zde žije početná populace v Čechách vzácného mravkolva Myrmeleon bore, dále svižníci Cicindela hybrida, C. sylvatica a C. sylvicola. Vyskytují se zde typické lesní druhy ptactva, např. holub hřivnáč (Columba palumbus), žluna zelená (Picus viridis), strakapoud velký (Dendrocopos major), brhlík lesní (Sitta europaea), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) aj. V nezapojeném porostu hnízdí hrdlička divoká (Streptopelia turtur), nalezeni byli ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis).Lesnictví
LesnictvíPřesypy jsou uměle zalesněny borovou monokulturou s vtroušeným akátem a dubem červeným, které jsou zde cizorodými prvky. Borová monokultura na pískovém přesypu je blízká přirozenému stavu.Využití
Lesní hospodařeníLesní hospodaření lokalitu neohrožuje. Pískovna, zřízená v oblasti největšího přesypu, leží mimo chráněné území, v současné době je mimo provoz a je částečně rekultivovaná. Lokalitu nejvíce ohrožuje nelegální těžba písku v okolí dobře přístupných lesních cest.

 Mapová aplikace


V mapách geosense  naleznete mapy naší obce:

  • katastrální
  • historické
  • budovy - čp.
  • územní plán
  • inženýrské sítě

Kalendář akcí v roce 2018


 17.11. 2018   ADVENTNÍ TVOŘENÍ

  2.12. 2018   ROZSVĚCENI

  VÁNOČNÍHO STROMU V BOHUMILČI

  3.12. 2018   ČERTOVSKÉ

     DOSTAVENÍČKO V ROKYTNĚ

            

FotogalerieCelá fotogalerie

Předpověď počasí


in-pocasi


© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz