Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Územní plán Odvoz komunálního odpadu Poplatek za psa VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Hospoda Bohumileč Životní situace Dálnice D 35 Svazek obcí Loučná

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné 2017

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Vyúčtování stočného , smlouvy

Stočné 2016

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


 RSS

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

CZECHPOINT

 

Czech POINT  http://www.czechpoint.cz/

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku

Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

TenProjekt CZECH POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:

• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:

• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví nebo číslo nemovitosti

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či např. opisy nabývacích listin nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště katastrálního úřadu.

2. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

• Úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

3. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

• Úplný výstup z živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:

• Výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete vědět:

Tento výpis je první agendou, která přistupuje k neveřejné evidenci systému veřejné správy. Proto ho lze vydat jen osobě, které se týká. Vždy je nutno předložit platný doklad totožnosti obsahující rodné číslo (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a rovněž podepsat příslušný formulář žádosti o výpis. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště v ČR. V jejich případě je pak nutno kromě dokladu totožnosti předložit doklad o rodném čísle, které jim bylo přiděleno Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR. V případě, že jsou všechna data v pořádku, výpis je vytištěn a doplněn o ověřovací doložku. Žadatel ve výpisu svým podpisem potvrdí jeho převzetí a zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 50,- Kč (upravuje zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to v sazebníku položky 10). Na výpis se nevylepuje žádný kolek. Pokud služba Czech POINT prostřednictvím záznamů v Rejstříku trestů odpoví, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky (něco není v pořádku nebo je nejasné), je možno žadateli, jehož totožnost je ověřena, z formuláře Czech POINT vytisknout papírovou žádost o výpis, na kterou je ale třeba vylepit kolek v hodnotě 50,-Kč. Tato žádost je pak zaslána k vyřízení na Rejstřík trestů poštou.

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za každý výpis

5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

Co dostanete:

• Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co potřebujete vědět:

Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.     Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.  O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Kolik to bude stát:

•  100 Kč první strana, a za každou další max. 50,-Kč. 

 

 

 6. DATOVÉ SCHRÁNKY

 

  • Žádost o zřízení datové schránky, znepřístupnění, přístupové údaje, změny adres, oprávněných osob
  • Konverze dokumentů

 

Kolik to bude stát:

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.


 7. DALŠÍ PODÁNÍ

Více na sdrese    http://www.czechpoint.cz

 

 

Výpisy je možno získat:

Po - Čt  od 7 - 12 od 13 do 15.30

 Pá od 7 do 11 hodin  na obecním úřadě v Rokytně.
Mapová aplikace


V mapách geosense  naleznete mapy naší obce:

  • katastrální
  • historické
  • budovy - čp.
  • územní plán
  • inženýrské sítě

Kalendář akcí v roce 2018


19. 1. 2018   Obecní  ples

23. 2. 2018   Hasičský ples

10. 3. 2018   Maškarní ples

11. 3. 2018   Dětský maškarní ples

24. 3. 2018   Velikonoční tvoření

14. 4. 2018   Rokytenská míle

30. 4. 2018   Čarodějnice

23. 6. 2018   Z pohádky do pohádky

23. 6. 2018   Turnaj v nohejbalu 

30. 6. 2018   Turnaj v malé kopané

 6.10. 2018   Pardubická liga

FotogalerieCelá fotogalerie

Předpověď počasí


in-pocasi


© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz