Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Územní plán Pozemkové úpravy Rokytno Odvoz komunálního odpadu Poplatek za psa Lesní park VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK V ROKYTNĚ ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY V OBCI + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Životní situace Dálnice D35 a přivaděč Svazek obcí Loučná

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Vyúčtování stočného , smlouvy

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


 RSS

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

LIKVIDACE ODPADU V OBCI ROKYTNO

Vše o třídění odpadků naleznete na stránkách www.jaktridit.cz.

Jak v Rokytně třídíme a odvážíme odpady:

Komunální odpad– popelnice jsou vyváženy 1x  za čtrnáct dnů  nebo 1 x za měsíc, podle toho jak si kdo objednal.

Lze si zakoupit na Obecním úřadě i pytel na komunální odpad, který bude vyvezen společně s popelnicemi

Velkoobjemný odpad- jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, atd.

Velkoobjemný odpad lze odvézt

-              na sběrný dvůr do Dražkovic.

  Provozní  doba  sběrného  dvoru   je             

  PO – PA  6.30 – 15.00 , ve středu do 17 hodin, tel. 777 783 145

-              do Sezemic do firmy FLOR s.r.o.,

  která se nachází po levé straně před sezemickým rybníkem.   

Provozní doba je PO – PA  od 7.00 do 15.30 hodin. tel. 777 743 039.

Celkem  můžete  odvézt  maximálně  200 kg velkoobjemného  odpadu na osobu a rok.  

Dále je 2 x za rok přistaven v obci kontejner na velkoobjemný odpad. 

Bioodpad– Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní.

Kontejner na bioodpad  Jeden je  přistaven za Základní a mateřskou školou v Rokytně , druhý u bytovek u  "vyschlého rybníka" . Do kontejnerů lze dávat- trávu (suchou i čerstvě posečenou), listí, jehličí, plevel, ovoce. Do kontejneru nepatří - větve, stromy, pařezy, rákos a jakýkoli jiný odpad. Kontejner na bioodpad je volně přístupný.

Větve lze odvážet do určeného sběrného místa v Rokytně, v cesty směrem k "bývalé cihelně".

Bioodpad můžete odvézt též do kompostárny do Dražkovic, kde od Vás po předložení OP tento odpad zdarma převezmou. Provozní doba sběrného dvoru je PO – PÁ  6.30.-15.00, ve středu do 17.00.hod.

Větve, dřevní hmotu  a další bioodpad  lze odvážet do Sezemic do firmy FLOR s.r.o., která se nachází po levé straně před sezemickým rybníkem. Otvírací doba je pondělí - pátek od 7 do 15.30 hodin. tel. 777743039

Úsporné kontaktní zářivky a výbojky a baterie

 lze odevzdat do kontejneru  v budově obecního úřadu v Rokytně.

Elektroodpad  - vysloužilé elektrospotřebiče můžete odložit do kontejneru  v budově obecního úřadu v Rokytně (menší kusy) nebo do prostoru za obecním úřadem v Rokytně.  Více na www.elektrowin.cz

Textil a hračky  - kontejnery na sběr textilu a hraček jsou umístěny v Rokytně ze obecním úřadem a v Bohumilči u hospody. Do kontejneru patří textil zabalený do igelitových pytlů nebo tašek. Více o kontejneru od firmy DIMATEX najdete na www.recyklace-textilu.cz

Textil pro Diakonii Broumov sbíráme alespoň 1 x ročně. Stránky Diakonie Broumov. 

Nebezpečný odpad  - autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, léky, teploměry.

 - 2 x za rok je pořádán mobilní sběr

Pneumatiky  - odevzdávejte opotřebované pneumatiky na místech zpětného odběru.

Pneumatiky lze odevzdat ve sběrných místech firmy Eltma, která jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a likvidaci pneumatik.

Více : https://www.eltma.cz/

Případně lze pneumatiky odevzdat, po domluvě na Obecním úřadě v Rokytně a Obec za Vás pneumatiky na sběrné místo odveze.

Kovy  - do nádob za  obecním úřadem v Rokytně.

Jedlé oleje a tuky  - do nádob za  obecním úřadem v Rokytně, u kontejnerů u hostince v Bohumilči a u kontejnerů na tříděný odpad v Zástavě.

Stavební odpad - stavební a demoličlní odpad není odpadem komunálním, a proto si ho každý likviduje sám na své náklady odvozem na skládku nebo do sběrného dvora.

Tříděný odpad  – kontejnery v obci

 Tyto  se kontejnery slouží pouze občanům obce Rokytno, ne podnikajícím fyzickým a právnickým osobám.

U kontejnerů,  prosíme,   udržujte  pořádek, protože to je  vizitka chování občanů  naší  obce

Kontejnery na plast  (vyváženy každý týden)

ANO fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren v menších kusech.

Do kontejnerů na plast v naší obci patří i nápojový karton  patří v Rokytně do plastů – vypláchnuté obaly od mléka a džusů

Krabice od mléka a džusů patří  do plastů a ne do papíru!!!

Nemastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, nevymyté obaly od oleje, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, molitan.

Kontejnery na papír   (vyváženy 1 x za 14 dní)

ANO časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly

NE celé svazky knih (pouze bez vazby) uhlový, mastný nebo jakýkoliv znečištěný papír,. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček nepatří do kontejneru (nelze je již znovu recyklovat)

Kontejnery na barevné sklo  a bílé sklo

ANO sklo , lahve od nápojů, sklenice, tabule z oken a dveří

NE keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo,

Protože stále někteří naši spoluobčané neplní naše prosby, připomínáme :  do kontejnerů ukládejte tříděný odpad v  co nejmenším objemu, aby nezabíral hodně místa v kontejneru:

- plastové lahve sešlápnuté, vysypané z tašek a pytlů

- velké plastové folie zabalené do balíčků

- papírové krabice rozdělané, srovnané, případně sešlápnuté

  Plasty patří do plastů, papír do papíru, směsný odpad do popelnic !! I když to je to pro mnohé z nás jasné, stále se v kontejnerech objevuje odpad , který tam nepatří. 

Pro většinu občanů je samozřejmostí dávat odpad  do popelnic a odpadkových košů. Jsou mezi námi ale i ti, kteří odpadky hází a vyvážejí  kde se jim zlíbí – na zem u autobusových zastávek u lesa,  v obci, na hřišti a v jeho okolí, ale i vyvážením na kraj lesa apod.

  Prosíme,  proto obyvatele naší obce, aby odpad likvidovali jen způsobem k tomu určeným.

 

 

Separační dvůr

Provozní doba

den

od

do

  Dražkovice, areál překladiště odpadu

   tel. 777 783 145

po, út, čt, pá
st

6.30
6.30

15.00
17.00


NázevVelikost
Velkoobjemný odpad22 kBMapová aplikace


V mapovém portálu naleznete mapy naší obce:

  • katastrální
  • historické
  • budovy - čp.
  • územní plán
  • inženýrské sítě

Kalendář akcí v roce 2020


22.8.2020  

Zástavské posvícení

19.9.2020  

Sportovní odpoledne pro děti v Rokytně

20.9.2020  

Bohumilečské posvícení

FotogalerieCelá fotogalerie

Předpověď počasí© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz