Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Územní plán Pozemkové úpravy Rokytno Odvoz komunálního odpadu Poplatek za psa Lesní park VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK V ROKYTNĚ ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY V OBCI + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Životní situace Dálnice D35 a přivaděč Svazek obcí Loučná

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Dokumentace ke kanalizaci

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


 RSS 

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

Hluk v obci. Čarodějnice. Sběrné dvory. Multifunkční hřiště.

                   Zastupitelstvo obce Rokytno vás žádá, ohledně hluku v našich obcích, o zdržení se, o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin a v době nočního klidu, veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Prosba se nevztahuje pro případy odstraňování následků mimořádných událostí. Buďme k sobě ohleduplní!

 

   Pokud se chystáte, byť jen a pouze na vlastní zahradě „oslavit“ filipojakubskou noc, nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodceňovat síly ohně. Pokud budete organizovat pálení čarodějnic jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje na webových stránkách https://paleni.izscr.cz/ nebo na telefonu 950 570 110.

 

Obec Rokytno oznamuje, že od 1.5.2020 je opět otevřeno multifunkční hřiště v Rokytně. Půjčování se domlouvá s panem Kociánem pouze telefonicky  na telefonu  702042643. Při používání hřiště je potřeba dodržovat nezbytná hygienická opatření.

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

POVOLUJE SE od 24. dubna 2020 – SPORTOVÁNÍ NA VEŘEJNOSTI

 Požadavky na sportování na veřejnosti       24. 4. 2020

·                 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

·                 společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

 Separační dvůr v Dražkovicích.

 Oznamujeme tímto, že provoz separačního dvora v Dražkovicích bude obnoven od 1.5.2020. Provozní doba je PO, ÚT, ČT, PÁ 6,30 – 15,00 h; ST 6,30 – 17,00 h (vše včetně vykládky).

O státních svátcích 1.5. a 8.5. bude separační dvůr v provozu.

Při ukládání odpadu na separační dvůr je nutné dodržovat níže uvedená opatření:

Proti šíření COVID-19 zavedla společnost SmP – Odpady a.s. tato opatření:

1) Do areálu SD má zakázán vstup kdokoli, kdo
a) je v karanténě,
b) zaznamenal příznaky podobné COVID19, ale také mírný kašel nebo zvýšenou teplotu (37,3 °C nebo více),
c) se v posledních 14 dnech vrátil z rizikových oblastí stanovených ministerstvem zdravotnictví  (nebo
d) se setkal s osobou, u které se projevily příznaky dle písm. b) nebo která v posledních 14 dnech pobývala v rizikových oblastech dle písm. c).

2) Pro vstup osob do areálu SD platí povinnost:
a) mít zakrytá ústa a nos.
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry.
c) vstoupit na SD pouze na základě pokynu správce SD při vstupu.
d) řídit se pokyny obsluhy SD.

Ostatní podmínky provozu SD zůstávají v platnosti. V případě nerespektování dočasných opatření, provozního řádu SD a pokynů obsluhy bude SD okamžitě uzavřen.

                                        Iva Součková                    www.smp-pce.cz

 

 

Sběrný dvůr FLOR s.r.o. Sezemice,

Oznamuje , že má otevřeno.

Provozní doba je PO – PA  od 7.00 do 15.30 hodin. tel. 777 743 039.

 

 

© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti

Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz