Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Koronavirus Územní plán Pozemkové úpravy Rokytno Odvoz komunálního odpadu Poplatek za psa Lesní park VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK V ROKYTNĚ ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY V OBCI + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Životní situace Dálnice D35 a přivaděč Svazek obcí Loučná

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Dokumentace ke kanalizaci

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


   PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY


 RSS 

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

Nařízení Pardubického kraje - nebezpečí požárů

Hasičský  záchranný sbor Pardubického kraje

upozorňuje s odvoláním na nařízení Pardubického kraje č. 1/2013,

že v období nadměrného sucha v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů je zakázáno:

rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
používat zábavnou pyrotechni
ku, vjíždět motorovým vozidlům na lesní a  polní cesty a suché travní porosty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

V tomto období se zvýšil počet požárů v Pardubickém kraji, zejména travních a lesních porostů o 450% !!!!

  

Obecní úřad Rokytno  v souvislosti s výše uvedeným vyzývá občany,
aby svým chováním předcházeli možným rizikům spojeným s neopatrným jednáním při manipulaci s otevřeným ohněm, čímž mohou přispět k významnému snížení počtu požárů. Proto tedy respektujme zákaz kouření v lese nebo na suchých loukách a polích, nerozdělávejme  ohně v přírodě, nepoužívejme přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně.

Úplné znění nařízení 1/2013 je na těchto stránkách:

http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2013/pu02-13.pdf

© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti

Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz