Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Územní plán Odvoz komunálního odpadu Poplatek za psa VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Hospoda Bohumileč Životní situace Dálnice D 35 Svazek obcí Loučná

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné 2018

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Vyúčtování stočného , smlouvy

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


 RSS

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

Občanské průkazy

Co je občanský průkaz (OP)?

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky. Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl 15-ti let věku a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15-ti let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

 

Kde podám žádost o občanský průkaz, mám-li trvalý pobyt na Pardubicku?

 Občanské průkazy zařizují tzv. obecní úřady s rozšířenou působností, v okrese Pardubice jsou to Magistrát města Pardubic, nám. Republiky 12, přízemí budovy http://www.pardubice.eu/urad/konik/spravni-agendy/obcanske-prukazy-pasy/ a městský úřad v Holicích.

Žádost o vydání občanského průkazu s potřebnými doklady může občan předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu v celé České republice. Úřad zkontroluje správnost vyplnění žádost podle předložených dokladů a postoupí úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

 

Je mi 15 let nebo jsem dítě do 15 let a žádám o první občanský průkaz, jaké doklady předložím?

K vyřízení žádosti o první občanský průkaz předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, rodný list alespoň jednoho z rodičů nebo oddací list (k určení státního občanství dítěte). Zákonný zástupce předloží doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Žádost o vydání občanského průkazu s fotografií dítěte, kterému má být zhotoven občanský průkaz s elektronickým podpisem (občan se umí podepsat) bude pořízena přímo na pracovišti občanských průkazů.

 

Co je doklad o státním občanství a kdo ho vydává?

Je to listina osvědčující státní občanství osob, které ho nemohou prokázat jinak (občanským průkazem či pasem). Vydává jí příslušný krajský úřad.
Osvědčení o státním občanství je listina, která osvědčuje, že určitá osoba je státním občanem ČR. Pokud již mám občanský průkaz, či pas, tyto doklady již prokazují, že jsem občanem ČR. Ovšem právě pro osoby, které nikdy občanský průkaz či pas ještě neměly, je osvědčení jediný doklad, kterým občanství lze prokázat. Osvědčení vydávají Krajské úřady, ale žádost o něj můžete podat na kterémkoliv matričním úřadě (např. Magistrát města Pardubic, Městské úřady v Lázních Bohdaneč, Sezemicích, Dašicích, obecní úřady v Moravanech a v Rohovládové Bělé.)
 
 

Končí mi platnost občanského průkazu? Co budu potřebovat pro nový?

Přijdete na úřad se stávajícím občanským průkazem, kterému končí platnost (nebo již skončila), na místě Vás pracovnice vyfotí, vyplní s Vámi elektronicky žádost, kterou podepíšete. Žádný formulář nebudete vyplňovat! Výměna občanského průkazu je bezplatná.

 

Ztratil/a jsem nebo mi byl odcizen občanský průkaz, co je potřeba ihned udělat?

Ztrátu nebo odcizení je třeba neprodleně nahlásit na úřadě nebo na policii. Ztrátu nebo odcizení můžete nahlásit na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností  ( např. Magistrát města Pardubic, městské úřady v Holicích, v Přelouči apod. ).  Po nahlášení ztráty či odcizení se tento ztracený/odcizený doklad stává neplatným, byť ho třeba následně naleznete! Takový následně nalezený doklad je nutné jako neplatný neprodleně odevzdat úřadům.

Současně Vám bude úřadem vystaveno potvrzení o občanském průkazu, které však plně nenahrazuje občanský průkaz. Mimoto lze na žádost občana vydat občanský průkaz tzv. „ Blesk“ s dobou platnosti 1 měsíc, avšak pouze v případě, že si občan současně podá žádost o vydání normálního občanského průkazu.

K vydání občanského průkazu typu „ Blesk“ občan vyplní žádost o vydání občanského průkazu, připojí dvě aktuální fotografie a zaplatí správní poplatek 100,- Kč za vydání tohoto občanského průkazu.

 

Změnil/a jsem trvalý pobyt. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

Při podání žádosti o nový občanský průkaz předložíte starý občanský průkaz s potvrzením o změně trvalého pobytu („lístek“, který jste obdržel/a od úřednice evidence obyvatel při změně trvalého pobytu), pracovnice s Vámi vyplní elektronicky žádost o vydání občanského průkazu, vyfotí Vás, žádost opatříte podpisem. O nový občanský průkaz jste povinen/na požádat do 15 dnů od provedené změny trvalého pobytu. Tato výměna občanského průkazu je bezplatná. Lhůta pro vystavení občanského průkazu je 30 dnů.

 

Uzavřel/a jsem manželství. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

Při podání žádosti o nový občanský průkaz předložíte starý občanský průkaz s potvrzením o změně stavu a oddací list v originále. Pracovnice s Vámi elektronicky vyplní žádost o vydání občanského průkazu, vyfotí Vás, žádost opatříte podpisem. O nový občanský průkaz jste povinen/na požádat do 15 dnů po obdržení oddacího listu. Tato výměna občanského průkazu je bezplatná. Lhůta pro vystavení nového občanského průkazu je 30 dnů. 

 

Lze za občana převzít občanský průkaz na základě plné moci?

Z textu zákona vyplývá, že to možné není. Občan je povinen si převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti si zvolí bezpečnostní osobní kód a správnost údajů v občanském průkazu stvrdí svým podpisem na žádosti o vydání občanského průkazu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka, např. zdravotní stav. Za občana mladšího 15 ti let občanský průkaz přebírá zákonný zástupce.

 

Další informace

naleznete zde.

 
Mapová aplikace


V mapách geosense  naleznete mapy naší obce:

  • katastrální
  • historické
  • budovy - čp.
  • územní plán
  • inženýrské sítě

Kalendář akcí v roce 2018


 17.11. 2018   ADVENTNÍ TVOŘENÍ

  2.12. 2018   ROZSVĚCENI

  VÁNOČNÍHO STROMU V BOHUMILČI

  3.12. 2018   ČERTOVSKÉ

     DOSTAVENÍČKO V ROKYTNĚ

            

FotogalerieCelá fotogalerie

Předpověď počasí


in-pocasi


© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz