Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Koronavirus Územní plán Pozemkové úpravy Rokytno Odvoz komunálního odpadu Poplatek za psa Lesní park VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK V ROKYTNĚ ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY V OBCI + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Životní situace Dálnice D35 a přivaděč Svazek obcí Loučná

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Dokumentace ke kanalizaci

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


   PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY


 RSS 

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

LIKVIDACE ODPADU V OBCI ROKYTNO

Vše o třídění odpadků naleznete na stránkách www.jaktridit.cz.

Jak v Rokytně třídíme a odvážíme odpady:

Komunální odpad– popelnice jsou vyváženy 1x  za čtrnáct dnů  nebo 1 x za měsíc, podle toho jak si kdo objednal.

Lze si zakoupit na Obecním úřadě i pytel na komunální odpad, který bude vyvezen společně s popelnicemi

Velkoobjemný odpad- jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, atd.

Velkoobjemný odpad lze odvézt

-              na sběrný dvůr do Dražkovic.

  Provozní  doba  sběrného  dvoru   je             

  PO – PA  6.30 – 15.00 , ve středu do 17 hodin, tel. 777 783 145

-              do Sezemic do firmy FLOR s.r.o.,

  která se nachází po levé straně před sezemickým rybníkem.   

Provozní doba je PO – PA  od 7.00 do 15.30 hodin. tel. 777 743 039.

Celkem  můžete  odvézt  maximálně  200 kg velkoobjemného  odpadu na osobu a rok.  

Dále je 2 x za rok přistaven v obci kontejner na velkoobjemný odpad. 

Bioodpad– Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní.

Kontejner na bioodpad  Jeden je  přistaven za Základní a mateřskou školou v Rokytně , druhý u bytovek u  "vyschlého rybníka" . Do kontejnerů lze dávat- trávu (suchou i čerstvě posečenou), listí, jehličí, plevel, ovoce. Do kontejneru nepatří - větve, stromy, pařezy, rákos a jakýkoli jiný odpad. Kontejner na bioodpad je volně přístupný.

Větve lze odvážet do určeného sběrného místa v Rokytně, v cesty směrem k "bývalé cihelně".

Bioodpad můžete odvézt též do kompostárny do Dražkovic, kde od Vás po předložení OP tento odpad zdarma převezmou. Provozní doba sběrného dvoru je PO – PÁ  6.30.-15.00, ve středu do 17.00.hod.

Větve, dřevní hmotu  a další bioodpad  lze odvážet do Sezemic do firmy FLOR s.r.o., která se nachází po levé straně před sezemickým rybníkem. Otvírací doba je pondělí - pátek od 7 do 15.30 hodin. tel. 777743039

Úsporné kontaktní zářivky a výbojky a baterie

 lze odevzdat do kontejneru  v budově obecního úřadu v Rokytně.

Elektroodpad  - vysloužilé elektrospotřebiče můžete odložit do kontejneru  v budově obecního úřadu v Rokytně (menší kusy) nebo do prostoru za obecním úřadem v Rokytně.  Více na www.elektrowin.cz

Textil a hračky  - kontejnery na sběr textilu a hraček jsou umístěny v Rokytně ze obecním úřadem a v Bohumilči u hospody. Do kontejneru patří textil zabalený do igelitových pytlů nebo tašek. Více o kontejneru od firmy DIMATEX najdete na www.recyklace-textilu.cz

Textil pro Diakonii Broumov sbíráme alespoň 1 x ročně. Stránky Diakonie Broumov. 

Nebezpečný odpad  - autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, léky, teploměry.

 - 2 x za rok je pořádán mobilní sběr

Pneumatiky  - odevzdávejte opotřebované pneumatiky na místech zpětného odběru.

Pneumatiky lze odevzdat ve sběrných místech firmy Eltma, která jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a likvidaci pneumatik.

Více : https://www.eltma.cz/

Případně lze pneumatiky odevzdat, po domluvě na Obecním úřadě v Rokytně a Obec za Vás pneumatiky na sběrné místo odveze.

Kovy  - do nádob za  obecním úřadem v Rokytně.

Jedlé oleje a tuky  - do nádob za  obecním úřadem v Rokytně, u kontejnerů u hostince v Bohumilči a u kontejnerů na tříděný odpad v Zástavě.

Stavební odpad - stavební a demoličlní odpad není odpadem komunálním, a proto si ho každý likviduje sám na své náklady odvozem na skládku nebo do sběrného dvora.

Tříděný odpad  – kontejnery v obci

 Tyto  se kontejnery slouží pouze občanům obce Rokytno, ne podnikajícím fyzickým a právnickým osobám.

U kontejnerů,  prosíme,   udržujte  pořádek, protože to je  vizitka chování občanů  naší  obce

Kontejnery na plast  (vyváženy každý týden)

ANO fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren v menších kusech.

Do kontejnerů na plast v naší obci patří i nápojový karton  patří v Rokytně do plastů – vypláchnuté obaly od mléka a džusů

Krabice od mléka a džusů patří  do plastů a ne do papíru!!!

NE Nemastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, nevymyté obaly od oleje, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, molitan.

Kontejnery na papír   (vyváženy 1 x za 14 dní)

ANO časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly

NE celé svazky knih (pouze bez vazby) uhlový, mastný nebo jakýkoliv znečištěný papír,. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček nepatří do kontejneru (nelze je již znovu recyklovat)

Kontejnery na barevné sklo  a bílé sklo

ANO sklo , lahve od nápojů, sklenice, tabule z oken a dveří

NE keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo,

Protože stále někteří naši spoluobčané neplní naše prosby, připomínáme :  do kontejnerů ukládejte tříděný odpad v  co nejmenším objemu, aby nezabíral hodně místa v kontejneru:

- plastové lahve sešlápnuté, vysypané z tašek a pytlů

- velké plastové folie zabalené do balíčků

- papírové krabice rozdělané, srovnané, případně sešlápnuté

  Plasty patří do plastů, papír do papíru, směsný odpad do popelnic !! I když to je to pro mnohé z nás jasné, stále se v kontejnerech objevuje odpad , který tam nepatří. 

Pro většinu občanů je samozřejmostí dávat odpad  do popelnic a odpadkových košů. Jsou mezi námi ale i ti, kteří odpadky hází a vyvážejí  kde se jim zlíbí – na zem u autobusových zastávek u lesa,  v obci, na hřišti a v jeho okolí, ale i vyvážením na kraj lesa apod.

  Prosíme,  proto obyvatele naší obce, aby odpad likvidovali jen způsobem k tomu určeným.

 

 

Separační dvůr

Provozní doba

den

od

do

  Dražkovice, areál překladiště odpadu

   tel. 777 783 145

po, út, čt, pá
st

6.30
6.30

15.00
17.00


NázevVelikost
Typ dokumentu: pdfVelkoobjemný odpad22 kB
© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti

Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz