Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Územní plán Pozemkové úpravy Rokytno Odvoz komunálního odpadu Discgolf Rokytno Lesní park VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK A HRAČEK V ROKYTNĚ ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY V OBCI + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Veřejná sbírka pro Matěje AED v Rokytně Životní situace Dálnice D35 a přivaděč Svazek obcí Loučná Bezpečnost, ochrana obyvatelstva Soubory cookies

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Dokumentace ke kanalizaci

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


 RSS 

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

CZECHPOINT

 

Czech POINT  http://www.czechpoint.cz/

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku

Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

TenProjekt CZECH POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:

• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:

• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví nebo číslo nemovitosti

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či např. opisy nabývacích listin nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště katastrálního úřadu.

2. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

• Úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

3. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

• Úplný výstup z živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:

• Výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete vědět:

Tento výpis je první agendou, která přistupuje k neveřejné evidenci systému veřejné správy. Proto ho lze vydat jen osobě, které se týká. Vždy je nutno předložit platný doklad totožnosti obsahující rodné číslo (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a rovněž podepsat příslušný formulář žádosti o výpis. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště v ČR. V jejich případě je pak nutno kromě dokladu totožnosti předložit doklad o rodném čísle, které jim bylo přiděleno Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR. V případě, že jsou všechna data v pořádku, výpis je vytištěn a doplněn o ověřovací doložku. Žadatel ve výpisu svým podpisem potvrdí jeho převzetí a zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 50,- Kč (upravuje zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to v sazebníku položky 10). Na výpis se nevylepuje žádný kolek. Pokud služba Czech POINT prostřednictvím záznamů v Rejstříku trestů odpoví, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky (něco není v pořádku nebo je nejasné), je možno žadateli, jehož totožnost je ověřena, z formuláře Czech POINT vytisknout papírovou žádost o výpis, na kterou je ale třeba vylepit kolek v hodnotě 50,-Kč. Tato žádost je pak zaslána k vyřízení na Rejstřík trestů poštou.

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za každý výpis

5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

Co dostanete:

• Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co potřebujete vědět:

Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.     Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.  O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Kolik to bude stát:

•  100 Kč první strana, a za každou další max. 50,-Kč. 

 

 6. DATOVÉ SCHRÁNKY

 

  • Žádost o zřízení datové schránky, znepřístupnění, přístupové údaje, změny adres, oprávněných osob
  • Konverze dokumentů

 

Kolik to bude stát:

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.


 7. DALŠÍ PODÁNÍ

Více na sdrese    http://www.czechpoint.cz

 

 

Výpisy je možno získat:

Po - Čt  od 7  do 12  a  od 13 do 15.30 hodin

Pá        od 7 do 11 hodin  na obecním úřadě v Rokytně.
Mapová aplikace


V mapovém portálu naleznete mapy naší obce:

  • katastrální
  • historické
  • budovy - čp.
  • územní plán
  • inženýrské sítě

Kalendář akcí v roce 2022


2.12.2022  Čerti  
6.12.2022  Bylinkový seminář  
8.12.2022  Vědomostní kvíz  
23.12.2022  Vánoční zpívání  
24.12.2022  Vánoční bruslení  
28.12.2022  Schůze důchodců  
20. 1.2023  Obecní ples  

 

Vánoční zpívání

FotogalerieCelá fotogalerie

Předpověď počasí© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti

Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz