Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Územní plán Pozemkové úpravy Rokytno Odvoz komunálního odpadu Discgolf Rokytno Lesní park VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK A HRAČEK V ROKYTNĚ ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY V OBCI + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Veřejná sbírka pro Matěje Životní situace Dálnice D35 a přivaděč Svazek obcí Loučná Bezpečnost, ochrana obyvatelstva

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Dokumentace ke kanalizaci

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


 RSS 

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

Poplatek

Zastupitelstvo Obce Rokytno schválilo 25.11.2021 „Obecně závaznou vyhlášku obce ROKYTNO č. 3/2021“, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Vyhláška se vztahuje na majitele všech nemovitostí v obci Rokytno. Majitel nemovitosti musí podat  "Ohlášení plátce poplatku" a nakládat s odpadem dle vyhlášek Obce Rokytno.

Poplatníkem je každá osoba, která má v obci bydliště (to znamená ten, kdo v obci skutečně bydlí, kde se zdržuje s úmyslem žít tam) nebo majitel nemovitosti (dům, kde nikdo nebydlí).

Plátcem je majitel nemovitosti nebo společenství vlastníků. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad – objednaná velikost popelnice. Každý si musí objednat dostatečnou kapacitu nádob (pytlů) – odpad mimo objednanou kapacitu nebude odvezen.

Minimální objednaný objem popelnice je 30 l na osobu a měsíc.

Sazba poplatku je 0,55 Kč za 1 l.

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

Splatnost poplatku je do 30.6. příslušného roku.

(Plátce poplatku, který nabyl postavení plátce poplatku po 30.6., odvede vybraný poplatek nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku).

Plátce poplatku je povinen podat ohlášení, ve kterém uvede, mimo jiné, objednanou kapacitu popelnice a frekvenci vývozu. Plátce poplatku je povinen podat nové ohlášení na předepsaném tiskopise do 30.1.2022. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

Známka na popelnici, dle objednané kapacity bude k vyzvednutí na Obecním úřadu v Rokytně.

Popelnice se známkami na rok 2021 budou vyváženy do 30.6.2022. Od 1.7.2022 musí být popelnice označeny známkou na rok 2022.

V případě zaplacení poplatku na účet si lze domluvit převzetí známky telefonicky nebo emailem.

objem nádoby

frekvence svozu

cena

120 l

1 x za měsíc

858 Kč .

120 l

2 x za měsíc

1 716 Kč .

240 l

2 x za měsíc

3 432 Kč .

pytel 120 l

5 x vývoz

400 Kč .

Pytel na odpad, jako doplněk  k předcházejícím vývozům, stojí 80 Kč a bude v prodeji po celý rok.

 

Poplatek za odpad  lze  zaplatit  takto:

1. hotově  v  kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně 

  pondělí, středa  od 7 do 12  a  od 13  do  16 hodin, pátek od  7 do 12 hodin)    

2.  příkazem k úhradě

3.  poštovní poukázkou typu A   (hotovost  – účet)

Majitelem  účtu je  Obec Rokytno. Účet je  vedený u Komerční  banky v Pardubicích

Číslo účtu 43 - 3686410277 / 0100

Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo popisné  domu, případně v textu jméno poplatníka, zvláště u domů, kde je více bytů.

Mapová aplikace


V mapovém portálu naleznete mapy naší obce:

  • katastrální
  • historické
  • budovy - čp.
  • územní plán
  • inženýrské sítě

Kalendář akcí v roce 2022


17.10.2022  Nebezpečný odpad  
20.10.2022  Velkoobjemný odpad  
5.11.2022  Lampioňák  
23.11.2022  Vánoční tvoření  
2.12.2022  Čerti  
   Vánoční zpívání  
20. 1.2023  Obecní ples  

 

Vánoční zpívání

FotogalerieCelá fotogalerie

Předpověď počasí© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti

Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz