Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Územní plán Pozemkové úpravy Rokytno Odvoz komunálního odpadu Discgolf Rokytno Lesní park VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK A HRAČEK V ROKYTNĚ ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY V OBCI + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Veřejná sbírka pro Matěje Životní situace Dálnice D35 a přivaděč Svazek obcí Loučná Bezpečnost, ochrana obyvatelstva Soubory cookies

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Dokumentace ke kanalizaci

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


 RSS 

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

Osada Drahoš - historie

Osada Drahoš byla založena v roce 1782 a postupně osídlována německými rolníky z pruského Slezska. První osídlence tvořilo 12 rodin. Na jižní hranici zrušeného rybníka Drahoš nacházejícího se v katastru Chvojence byly nejprve postaveny usedlosti čp. 1 až 8. Za další dva roky byly postaveny ještě usedlosti čp. 9 až 12, umístěné na parcelách bývalého rybníka Starého Rokytenského, patřícího do katastrálního území Dolních Ředic. Poloha dvanácti usedlostí umístěných na dvou katastrech vedla později k rozdělení na Nový a Starý Drahoš. Nabízí se domněnka, že označení "Starý" bylo odvozeno od původního názvu rybníka "Starý Rokytenský".

V indexu kolonizační knihy jsou však uvedeny jako jeden celek pod názvem Maydorf (Drahoš).

 

Část katastrální mapy (1839) Část katastrální mapy (1839)
Část katastrální mapy (1839)

O původu názvu a založení osady Drahoš

Pro poznání sídelního vývoje v zájmové krajině bylo nutné nejprve studovat poměry na panství pardubickém vávěru 15. století.

Území mezi Chvojencem a Dolními Ředicemi bylo v té době liduprázdné. Stejně jako v blízkém Polabí vyskytovaly se zde četné tůně, potoky i močály, lemované křovinami a lesními porosty. Malebný kout tohoto kraje byl na východě obklopen hradbou chvojnovských lesů, které se svými hojnými prameny staly zdrojem i zásobárnou vody pro postupně zakládané rybníky.

Výstavba rybníků patřila k nejstarším oborům činností, které lidstvo začalo využívat ke svému prospěchu. O rozvoji rybničního hospodářství hovoří mnoho pověstí a zpráv ve starých letopisech. V našem regionu byli zakladateli rybníků především mniši Opatovického kláštera.

Výřez z nejstarší mapy Čech. Autor Mikuláš Klaudián (1518).
Výřez z nejstarší mapy Čech. Autor Mikuláš Klaudián (1518).


K největšímu rozvoji však dochází až na přelomu 15. a 16. století v době znamenitého hospodáře Viléma z Pernštejna. Ten zakoupil "pardubické zboží" (panství) včetně Kunětické hory v roce 1491. Rybníky byly v té době nejen zdrojem výživy, ale také výnosným zdrojem příjmů. To např. dokazuje známý výrok Viléma zštejna, že rybníky vynášejí podstatně více než zemědělství. Nevyžadují tolik práce i nákladů a nejsou také vystaveny škodám z řízně počasí. V roce 1494 zakládá správa panství tzv. Rybniční registra, do nichž se zapisovaly písemnosti spojené s rybničním hospodařením.Zdroj: Publikace "Drahoš 225 let založení"


Mapová aplikace


V mapovém portálu naleznete mapy naší obce:

  • katastrální
  • historické
  • budovy - čp.
  • územní plán
  • inženýrské sítě

Kalendář akcí v roce 2022


2.12.2022  Čerti  
6.12.2022  Bylinkový seminář  
8.12.2022  Vědomostní kvíz  
23.12.2022  Vánoční zpívání  
24.12.2022  Vánoční bruslení  
28.12.2022  Schůze důchodců  
20. 1.2023  Obecní ples  

 

Vánoční zpívání

FotogalerieCelá fotogalerie

Předpověď počasí© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti

Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz